Výběr z tvorby logotypů

Termínem logo označujeme grafický symbol, pod pojmem logotyp se pak skrývá stvárnění loga doplněné o typografické prvky. Většinou se jedná o graficky zpracovaný název společnosti. Jinak řečeno, logotyp je tvořený výhradně nebo alespoň z části i písmeny, zatímco logo samotné písmo neobsahuje.